2017
2017
2017
2017
1983
1933
1928

Rynek 8

Zakład Karny.

Centralną budowlą tego kompleksu jest budynek tzw. Zamku, czyli komora celna wzniesiona w połowie wieku XIX. Od 1853 roku zamieniona na zakład poprawczy dla dziewcząt. Z czasem przekształcona w więzienie, będące filią zakładu w Koronowie. Od roku 1920 ciężkie więzienie dla kobiet. W czasach stalinowskich odbywały tu wyroki kobiety członkinie podziemia niepodległościowego. Od 1984 więzienie przekształcono dla mężczyzn.

Poszukujemy informacji o tym domu i jego mieszkańcach. Jeśli wiesz coś o przeszłości, masz zdjęcie, dokumenty – podziel się z nami. Prosimy o kontakt poprzez profil na facebooku – Starofordoński Spichlerz Historii lub adres mailowy fundacja@ukw.edu.pl